Operator

Operatorów elektrowni wiatrowych i farmy wiatrowe są zazwyczaj deweloperzy projektu, związki zawodowe, rolników, lasu rolników, właścicieli gruntów, obiektów użyteczności publicznej i dostawców energii. Korzystać z portalu, do zakupu nowego sprzętu, używane na sprzedaż turbin wiatrowych lub zabiegać o usługi.

Producenci i dostawcy

Na rynku producentów i dostawców jest międzynarodowe. Ważne jest tutaj, przejrzystość i jakości. Możemy pokazać, kto oferuje systemów, komponentów, części zamiennych i usług.

Inwestorzy

Wielu inwestorów i obywatele chcą wziąć udział w rewolucji energetycznej. One również użyć naszego portalu znaleźć odpowiednie projekty. Przynosimy ze sobą projektów z możliwości inwestycyjnych i inwestorów.

Usługowiec

Związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, istnieje szereg pomocnych usług: Zarządzanie operacyjne, konserwacji i serwisu, repowering, projekt optymalizacji, finansowania, modernizacji, demontażu i usunięcia, renowacji, Fachowe doradztwo, wsparcie logistyczne lub wsparcie prawne. Dostawcy usług mają stałe miejsce w portalu i korzyści uczestników rynku różnych problemów.