Dostęp do rynku globalnego
Sprawdzone oferty
Bezpłatna rejestracja

Tilo Reimann & Philipp Schneider

Eksperci do spraw repoweringu

Profil

Tilo Reimann

Nazywam się Tilo Reimann i wraz z moim kolegą Philippem Schneiderem od ponad 4 lat jestem odpowiedzialny za zakup projektów i współpracę w Energiequelle.

Zanim dołączyłem do Energiequelle, pracowałem samodzielnie przy pozyskiwaniu i rozwoju projektów w różnych krajach związkowych Niemiec. Wiedza, którą zdobyłam na studiach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a także umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne stanowiły od samego początku dobrą podstawę.

Naszym zadaniem jest identyfikacja, ocena i pozyskiwanie projektów wiatrowych i solarnych na dowolnym etapie. Celem jest zabezpieczenie długoterminowego rozwoju Energiequelle poprzez nabycie nowych projektów, w tym starych farm wiatrowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie i zawarcie licznych transakcji pozwala nam rozpoznać podstawowe problemy - zwłaszcza w repoweringu - i skupić się na nich. Temat repoweringu jest obecnie na głowie wielu operatorów turbin wiatrowych i właścicieli nieruchomości.

Dzięki naszej codziennej pracy i stale rosnącemu doświadczeniu wiemy, jakie wpływy należy brać pod uwagę, zwłaszcza w przypadku repoweringu w porównaniu z projektami typu greenfield.

Poznanie i rozpoznanie tych wpływów, a następnie włączenie ich do oceny i opracowania najlepszej możliwej strategii dla udanego projektu jest naszą mocną stroną.

Możemy zapewnić Państwu zorganizowaną pomoc w podjęciu decyzji, czy chcieliby Państwo pozostać w projekcie repoweringu jako operator, czy też woleliby Państwo sprzedać. Wspólnie z Państwem szybko oceniamy złożone sytuacje, stawiamy właściwe pytania i udzielamy odpowiedzi dla najlepszej możliwej strategii partnerskiej przy zachowaniu całkowitej poufności.

Pan Reimann: "Zasadniczym motorem owocnej współpracy jest jasna, przejrzysta i rzetelna wymiana informacji".


Philipp Schneider

Nazywam się Philipp Schneider i wraz z moim kolegą Tilo Reimannem od października 2020 roku jestem odpowiedzialny za współpracę i zakupy projektów w Energiequelle.

Pracę w branży wiatrowej rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów na Uniwersytecie w Augsburgu i Politechnice w Monachium. Mogłem stawiać pierwsze kroki i zdobywać doświadczenie u znanego i działającego na całym świecie dewelopera projektów. Po przepracowaniu tam łącznie prawie czterech lat w obszarze pozyskiwania projektów, postanowiłem jesienią 2020 roku przejść do Energiequelle i połączyć moją wszechstronną wiedzę ekspercką w tym zakresie z wieloletnim doświadczeniem mojego kolegi Tilo Reimanna.

Naszym celem jest przede wszystkim identyfikacja, ocena i nabywanie projektów wiatrowych i słonecznych na wszystkich etapach, aby zabezpieczyć długoterminowy rozwój Energiequelle, między innymi poprzez nabywanie nowych lub nadających się do ponownego wykorzystania projektów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wsparciu w licznych procesach transakcyjnych potrafimy w krótkim czasie rozpoznać i zidentyfikować daną sytuację oraz najważniejsze kwestie zasadnicze, a następnie wykorzystać tę wiedzę i nasze doświadczenie w Państwa projektach. Zwłaszcza repowering jest obecnie gorącym tematem dla wielu operatorów. W Energiequelle lubimy nazywać ten kompleksowy temat rozwojem projektu do kwadratu, ponieważ projekt repoweringu jest często jeszcze bardziej skomplikowany i rozległy niż "zwykły" projekt energetyki wiatrowej.

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo pozostać w projekcie jako potencjalny partner, czy też wyjść z niego całkowicie - czy ma to być share deal, czy asset deal - my w Energiequelle zawsze optymalnie dopasowujemy się do Państwa życzeń i potrzeb i wspólnie z Państwem opracowujemy najlepsze możliwe strategie dla odpowiedniej współpracy, sprzedaży lub innych konstelacji.

Pan Schneider: "Cieszę się z każdego telefonu, każdej rozmowy i każdego pomysłu. Bo najważniejsze jest - a to często gubi się w gorączkowym tempie dzisiejszego świata: W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i chcemy wnieść swój wkład w transformację energetyczną poprzez udane projekty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii."

Tilo Reimann & Philipp SchneiderEnergiequelle GmbH