wind-turbine.com
Szukać
wind-turbineMatch
Z nami znajdziesz odpowiedniego dostawcę!
Stwórz zapytanie, a my skontaktujemy Cię z odpowiednimi dostawcami.

Borko EOOD

5007 Veliko Tarnovo, Bułgaria
Zweryfikowany dostawca

Opis

Borko EOOD to firma specjalizująca się w opracowywaniu projektów produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Spółka prowadzi wstępne działania projektowe i działania towarzyszące projektowi – badanie potencjału energetycznego wiatru i jego możliwości wykorzystania jako źródła energii, odkrycie odpowiedniego terenu pod budowę farm wiatrowych, badanie możliwości przyłączenia do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej, poszukiwanie odpowiednich decyzji w sprawie realizacji przyłączeń do istniejących sieci i instalacji infrastruktury technicznej, Przygotowanie i uzupełnienie całej dokumentacji, połączone z procedurami administracyjnymi dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko, zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych, całościowego projektu do czasu otrzymania pozwolenia na budowę.

Posiadamy trzy własne maszty wiatromierzowe, za pomocą których wykonywane są pomiary na potrzeby projektu. Wykorzystywane są instalacje i technologie wiodących producentów urządzeń wiatrowych. Naszymi partnerami są certyfikowane firmy do audytu energetyki wiatrowej w Bułgarii i Niemczech.

Parada

Skontaktuj się z nami przez wind-turbine.com

Zdjęcia i filmy