Dostęp do rynku globalnego
Sprawdzone oferty
Bezpłatna rejestracja

Oblicz ceny PPA dla swojej lokalizacji z Pexapark

Dzięki PexaQuote, Pexapark oferuje platformę referencyjną dla cen PPA, a tym samym zapewnia przejrzystość na rynku. Codziennie wycenia się tam dużą liczbę standaryzowanych i dostosowanych do potrzeb umów PPA. Pexapark zapewnia użytkownikom wind-turbine.com ograniczoną liczbę kalkulacji cen dla ich lokalizacji.