Dostęp do rynku globalnego
Sprawdzone oferty
Bezpłatna rejestracja

Pełna umowa serwisowa Quick-Check

Mile widziany!
Cieszymy się, że nawiązujecie z nami dialog.
Za pomocą tego narzędzia możesz dokonać szczupłej wyceny aktuarialnej swojego negocjowanie/uzgadnianie pełnej umowy serwisowej (Quick Check). Ponadto chcielibyśmy Dostarczenie instrukcji działania, biorąc pod uwagę możliwe rozwiązania ubezpieczeniowe, w celu: być dobrze przygotowanym od planowania do demontażu turbiny wiatrowej(-ych). To narzędzie zajmuje wyłącznie w odniesieniu do zabezpieczenia rzeczowych aktywów trwałych i ewentualnej utraty zysków w ramach ubezpieczenie od awarii maszyny i przerw w działalności w fazie operacyjnej.